Templates

Toelichting

Templates kunnen vanaf DNR-Q versie 2.3 worden geïmporteerd in het template-overzicht of direct als takenlijst in een project.
In de templates zijn alle N-taken van de betreffende discipline aangekruist en kunnen naar behoeven worden aangepast.

Let op!: De templates geven een denkrichting aan maar dienen ten aller tijde te worden gecontroleerd op juistheid en geschiktheid voor het betreffende project.

Downloads

• 0001 Architect A (esthetische directievoering)
• 0002 Architect A (volledige directievoering)
• 0003 Adviseur bouwfysica
• 0004 Adviseur constructie
• 0005 Adviseur geotechniek
• 0006 Interieurarchitect
• 0007 Kostenadviseur
• 0008 Landschapsarchitect
• 0009 Opdrachtgever
• 0010 Projectmanager
• 0011 Adviseur installaties
• Alle disciplines (zip)