DNR-Q is de tool voor DNR-STB
DNR-Q stelt architecten, ingenieurs en adviseurs in staat om op projectniveau per discipline takenlijsten samen te stellen door deze simpelweg aan te kruisen. Gebruiksgemak, snelheid en feilloos werken staan hierbij voorop.

Wat de applicatie toevoegt is de mogelijkheid uurlonen en uren aan de taken toe te kennen om offertes te genereren.

Direct bestellen

Offertes

Takenlijsten en offertes worden als PDF- of Excelbestand geëxporteerd. Hierbij is het mogelijk de informatie op de layout naar wens samen te stellen. Naast de taakbeschrijvingen van de DNR-STB 2014 zijn deze ook voor de vereenvoudigde versie van de DNR, de CR2013 voor consumenten opgenomen en is het mogelijk eigen werkzaamheden toe te voegen en eigen takenlijsten samen te stellen.

Up-to-date

DNR-Q wordt actief onderhouden waarbij actuele relevante ontwikkelingen op de voet worden gevolgd en waar nodig geïmplementeerd.

Uitwisseling

Takenlijsten kunnen worden uitgewisseld in een aantal bestandsformaten. Dit biedt opdrachtgevers de mogelijkheid bij een uitvraag de gewenste taken voor alle adviseurs aan te kruisen, deze per discipline te exporteren en aan alle inschrijvers te verstrekken. Deze importeren het bestand in hun versie van DNR-Q of andere software en hoeven alleen uurlonen en uren toe te kennen aan de gewenste taken, de offerte te exporteren en te versturen.

Deployment

DNR-Q is Software-as-a-Service (SaaS): zowel via web als met een lokale client wordt de applicatie vanaf een server gebruikt. Als maatwerk-optie is het ook mogelijk de software op een server binnen uw bedrijf te installeren.

Schaalbaar

Met de introductie van calculatienormen is de omvang van projecten nu snel te wijzigen zonder alle afzonderlijke taken te wijzigen.

Templates

Vanaf versie 2.3 zijn voor 11 disciplines templates opgenomen. Bestaande gebruikers kunnen deze na de update naar versie 2.3 downloaden en importeren.
Takenlijsten kunnen ook als template worden bewaard en daarmee eenvoudig worden hergebruikt.

Teamwork

Eenvoudig met meerdere gebruikers op meerdere locaties takenlijsten samenstellen en delen.

Gemak

Complexe- en regelmatig terugkerende taken kunnen met één druk op de knop worden uitgevoerd.

Divers aanbod

DNR-Q wordt aangeboden in diverse abonnementsvormen. Voor de gebruiker die DNR-Q wat minder vaak gebruikt tot intensief teamwork.

Korting voor leden

Leden van de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA) krijgen 10% korting op alle abonnementspakketten van DNR-Q en kunnen gratis deelnemen aan webinars over DNR-Q.

Projecten

Overzicht en detailinfo van projecten.

Takenlijsten

Bewaar meerdere takenlijsten per project. Compact overzicht met schaalbaarheid onder één knop.

Configuratie

Eenvoudig taken aankruisen en disciplines en rollen toekennen.

Taakbibliotheek

Standaard voorzien van DNR 2014 en CR2013. Zelf uit te breiden met eigen taken en takensets. Disciplines en rollen toekennen aan taken voor geautomatiseerde invoer.

Taakselectie op output

Snelle taakselectie op basis van output.

Templates

Eenvoudig takenlijsten bewaren en hergebruiken.

Kruisjeslijst

Kruisjeslijst met overzicht van disciplines

Gedetailleerde takenlijst

PDF gedetailleerde takenlijst naar wens samen te stellen.

CSV / Excel export

CSV / Excel totaaloverzichten en output per discipline.