ILS-configurator

BIM werkzaamheden zijn niet in de DNR-STB opgenomen terwijl het aantal projecten waarbij er digitaal wordt samengewerkt snel toeneemt. Algemene afspraken hierover worden in de meeste gevallen vastgelegd in de BIM Basis ILS (informatie LeveringsSpecificatie), de meest breed gedragen BIM-standaard in Nederland.

Sneak preview

Wij hebben het eerste jaar van DNR-Q bijna achter de rug. Ondertussen kijken we vooruit en werken we hard aan nieuwe ontwikkelingen, ingegeven door tips en verzoeken van gebruikers en als onderdeel van onze roadmap. Hier alvast tipje van de sluier.