Software-oplossingen voor adviseurs in de bouw

Bespaar tijd en geld en voorkom fouten.

Sneak preview

Wij hebben het eerste jaar van DNR-Q bijna achter de rug. Ondertussen kijken we vooruit en werken we hard aan nieuwe ontwikkelingen, ingegeven door tips en verzoeken van gebruikers en als onderdeel van onze roadmap. Hier alvast tipje van de sluier.

- Meerdere disciplines en rollen per taak
- Calculatienormen bij het maken van offertes
- Vergelijken van meerdere takenlijsten (offertes)
- DNR-Q Web en iOS

Voor uitvragers is de systematiek van de DNR-STB om tot een zo volledig mogelijke set van taken voor een project te komen niet altijd eenvoudig. Stiion onderzoekt op dit moment of met een andere interface (met een focus op product i.p.v. fasering) maar op basis van de huidige DNR-STB eenvoudiger een complete takenlijst kan worden gemaakt.

BIM ILS

BIM werkzaamheden zijn niet in de DNR-STB opgenomen terwijl het aantal projecten waarbij er digitaal wordt samengewerkt snel toeneemt. Algemene afspraken hierover worden in de meeste gevallen vastgelegd in de BIM Basis ILS (informatie LeveringsSpecificatie), de meest breed gedragen BIM-standaard in Nederland.

Om vast te leggen welke bijdrage welke discipline op welk moment aan het BIM-model levert is er de ILS Ontwerp en Engineering ontwikkeld. Deze ligt in het verlengde van de BIM Basis ILS en is bedoeld als hulpmiddel om tot een projectspecifieke ILS te komen.

Als aanvulling op DNR-Q werkt Stiion op dit moment aan een ILS-configurator om de lijst van taken voor alle disciplines zo integraal mogelijk te maken.

DNR-STB offerte tool

DNR-Q is een digitale tool voor alle ontwerpende adviseurs in de bouw. Met DNR-Q kunnen gemakkelijk en snel digitale offertes worden opgebouwd op basis van de DNR Standaardtaakbeschrijving.

Werken met de DNR-STB kruisjeslijsten is vaak lastig, omslachtig en zeer foutgevoelig, terwijl het gebruik ervan vanuit professioneel oogpunt vaak wenselijk en soms zelfs geboden is.

DNR-Q maakt dit proces gemakkelijk en foutloos, en ondersteunt zo het proces tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Een opdrachtgever kan takenlijsten aanmaken voor de inschrijvers: deze kunnen de lijsten in hun versie van de DNR-Q inlezen en hoeven alleen nog de disciplines en uren in te vullen.

Covid 19

Alle huidige maatregelen om het coronavirus te bestrijden hebben geen invloed op onze dienstverlening.